Afife Selvitopu Hakkında

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamlamış ve akabinde Konya’da çeşitli danışmanlık merkezlerinde anormal gelişen çocuklarda davranış ve duygu durum problemleri üzerine sağaltım çalışmaları yürütmüş, ailelere danışmanlık hizmeti vermiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına Pedagog unvanı ile atanarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ n da ruh sağlığı destekleyici hizmetler için görevlendirilmiştir.
Yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı ile tamamlamıştır. Çocuk merkezli oyun terapistidir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi:

Empatik ilişki ve kabul zemininde çocuğun duygularının terapist tarafından hümanistik bir çerçevede,kabul edilebilir biçimde ifade edilebilmesini temel alan ve çocuğun duygu durumunu yeniden inşa etmesine olanak sağlayan eşsiz bir ilişki türüdür.Çocukta davranışsal ve duygusal problem alanlarında oldukça etkili bir terapi türüdür.

Psikoterapi enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren bütüncül psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. Bütüncül psikoterapi: içerisinde birçok kuramı ve tekniği barındıran her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren ekoller bütünüdür.

Bütüncül psikoterapi içinde bulunan ekoller: bilişsel-davranışçı psikoterapi, ego psikolojisi, nesne ilişkileri aktarım odaklı psikoterapi, Masterson yaklaşımı, kendilik psikolojisi, ilişkisel psikanaliz, transaksiyonel analiz, varoluşçu psikoterapi gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Bütüncül Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır.(Uzm.Dr.Tahir ÖZAKKAŞ)
Yetişkinler için; 2 yıl süreli Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır.( Prof.Dr.Doğan ŞAHİN)

Aldığı Eğitimler ve İş Deneyimleri

Oyun terapisi eğitimi (Oyun Terapileri Derneği)

Psikoterapi Enstitüsü /1080 Saatlik “Bütüncül Psikoterapi Uygulama Eğitimi” ni tamamlamıştır. ) Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ ).(2015-2018)

Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Doğan ŞAHİN)(2018-2020)

Mentelizasyon Temelli Psikoterapi Eğitimi (Mentalization-Based Treatment (MBT) (Anna Freud Centre, London)(Nisan 2019)

Ergenler İçin Mentalizasyon Temelli Psikoterapi Eğitimi (Mentalization-Based Treatment for Adolescence (MBT-A) ) (Anna Freud Centre, London)(Mayıs 2019)

Çocuklar İçin Mentelizasyon Temelli Psikoterapi (Metalization Based Treatment for Children) (Haziran-2019)

Zihinsel Değerlendirme, Gelişimsel Değerlendirme, Duygusal Davranışsal Bozukluklar Değerlendirme Alanında Uygulayıcı Yeterlilikleri:

Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)(2010)

Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)(2011)

Nöro-biyolojik Değerlendirme /Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlükleri değerlendirme bataryası (Psikolojik Testler Derneği)(2011)

Projektif Testler Kuramsal Eğitim (Rorscach ve Projektif Testler Derneği)

Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)

(Cat ,Draw a Person, Louissa Duss) (Psikolojik Testler Derneği)

Rorschach Projektif Test Uygulayıcı Eğitimi (İçgörü Psikoterapi Merkezi)

İş Deneyimleri:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anablim Dalı

Çocuk Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’n da pedagojik çalışmalar yapmış, 2017 Şubat ayı itibariyle memuriyetten ayrılmıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Dirim Psikoloji merkezinin kurucusudur.

Klinik Çalışmalarına Dirim Psikoloji ‘de devam etmektedir.

Afife Selvitopu aldığı eğitimler ışığında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;

o Bebekler ile (0-3 yaş) bağlanma bozuklukları ve duygusal güçlüklerde anneler ile bireysel psikoterapi,

o Çocuklarla (3-10 yaş) çocuk merkezli oyun terapisi

o Ebeveyn çocuk çatışmalarında ebeveyne yönelik ‘çocuk ile ilişki odaklı’ bireysel yetişkin psikoterapi hizmeti vermektedir.

o Ergenlerle ise; anksiyete bozuklukları,depresyon, öfke kontrolü, akran uyumsuzluğu gibi davranışsal duygusal problemler ve aile içi çatışma alanlarında hekim kontrolü sonrası bireysel psikoterapi hizmeti vermekte ailelerine ergen odaklı danışmanlık yapmaktadır.

o Bebeklikten Çocukluğa Gelişim Takibi (0-6 yaş)

o İlkokul Çağından Liseye Zihinsel Analiz (Zeka /Performans Türünün Belirlenmesi,Öğrenme Türü, Dikkat Eksikliği Taraması,Doğru Ders Çalışma Alışkanlıklarının Kazanımı) üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

o Ayrıca; Çocuk merkezli ebeveyn terapi grupları ile anne çocuk arası ilişki yapılandırma çalışmaları dahilinde ‘Anneler evde temsilci terapist eğitim grupları’ nı yürütmektedir.

o Kurucusu olduğu Çocuk Psikoterapileri Derneği’nde uzmanlara yönelik uygulayıcı eğitimleri yürütmektedir.

o Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Uzmanlık Tezi’ni ‘Oyun Terapisi Eğitiminin Psikolojik Danışmanların Öz-Yeterlik ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi’ üzerine yazmış, kendisi tarafından verilen eğitimlerin mesleğe yeni başlamış uzmanlara etkililiğini değerlendirmiştir.

Verdiği Eğitimler

o Ailelere yönelik; Anneler evde temsilci terapist !! (Uygulayıcı Eğitimi 10 seans)

o Uzmanlara Yönelik; Nasıl Çocuk Psikoterapisti olurum? (Uygulayıcı Eğitim 4 modülden oluşmaktadır)

o Bütüncül Perspektiften Oyun Terapisi Eğitimi

o Kurucusu Olduğu Dernek:Çocuk Psikoterapileri Derneği

Üyesi Olduğu Dernekler

o Projektif Testler Derneği

o Psikoterapi Enstitüsü Derneği

o Oyun Terapileri Derneği

o Çocuk Akıl Ruh Sağlığı Derneği

o Türk Psikanaliz Derneği

Bütüncül psikoterapi: içerisinde birçok kuramı ve tekniği barındıran her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren ekoller bütünüdür. Bütüncül psikoterapi içinde bulunan ekoller: bilişsel-davranışçı psikoterapi, ego psikolojisi, nesne ilişkileri aktarım odaklı psikoterapi, Masterson yaklaşımı, kendilik psikolojisi, ilişkisel psikanaliz, transaksiyonel analiz, varoluşçu psikoterapi gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Çocuk merkezli oyun terapistidir. 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Empatik ilişki ve kabul zemininde çocuğun duygularının terapist tarafından hümanistik bir çerçevede,kabul edilebilir biçimde ifade edilebilmesini temel alan ve çocuğun duygu durumunu yeniden inşa etmesine olanak sağlayan eşsiz bir ilişki türüdür.Çocukta davrasal ve duygusal  problem alanlarında oldukça etkili bir terapi türüdür.

Aldığı Eğitimler ve İş Deneyimleri

Oyun terapisi eğitimi  (Oyun Terapileri Derneği)
Psikoterapi Enstitüsü /1080 Saatlik “Bütüncül Psikoterapi Uygulama  Eğitimi” ne devam etmektedir ( Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )

Zihinsel Değerlendirme, Gelişimsel Değerlendirme, Duygusal Davranışsal Bozukluklar Değerlendirme Alanında Uygulayıcı Yeterlilikleri:
Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
Nöro-biyolojik  Değerlendirme /Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlükleri değerlendirme bataryası  (Psikolojik Testler Derneği)
Projektif Testler Kuramsal Eğitim  (Rorscach ve Projektif Testler Derneği)
Projektif  Testler Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
(Cat ,Draw a Person, Louissa Duss) (Psikolojik Testler Derneği)
Rorschach Projektif Test Uygulayıcı Eğitimi (İçgörü Psikoterapi Merkezi)

İş Deneyimleri:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anablim Dalı

Çocuk Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’n da pedagojik çalışmalar yapmış, 2017 Şubat ayı itibariyle memuriyetten ayrılmıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Dirim Psikoloji merkezinin kurucusudur.Klinik Çalışmalarına Dirim Psikoloji ‘de devam etmektedir.

Verdiği Hizmetler Ve Eğitimler

Afife Selvitopu aldığı eğitimler ışığında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;

 • Bebekler ile (0-3 yaş) bağlanma bozuklukları ve duygusal güçlüklerde anneler ile bireysel psikoterapi,
 • Çocuklarla (3-10 yaş) çocuk merkezli oyun terapisi
 • Ebeveyn çocuk çatışmalarında ebeveyne yönelik ‘çocuk ile ilişki odaklı’ bireysel yetişkin psikoterapi hizmeti vermektedir.
 • Ergenlerle ise; anksiyete bozuklukları,depresyon, öfke kontrolü, akran uyumsuzluğu gibi davranışsal duygusal problemler ve aile içi çatışma alanlarında  hekim kontrolü sonrası bireysel psikoterapi hizmeti vermekte ailelerine ergen odaklı danışmanlık yapmaktadır.
 • Bebeklikten Çocukluğa  Gelişim Takibi (0-6 yaş)
 • İlkokul Çağından Liseye  Zihinsel Analiz (Zeka /Performans Türünün Belirlenmesi,Öğrenme Türü, Dikkat Eksikliği Taraması,Doğru Ders Çalışma Alışkanlıklarının Kazanımı) üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
 • Ayrıca; Çocuk merkezli ebeveyn terapi grupları ile anne çocuk arası ilişki yapılandırma çalışmaları dahilinde ‘Anneler evde temsilci terapist eğitim grupları’ nı yürütmektedir.
 • Uzmanlara yönelik düzenli uygulayıcı eğitimler açmaktadır.
 • Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Uzmanlık Tezi’ni ‘Oyun Terapisi Eğitiminin Psikolojik Danışmanların Öz-Yeterlik ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi’ üzerine yazmış, kendisi tarafından verilen eğitimlerin mesleğe yeni başlamış uzmanlara etkililiğini değerlendirmiştir. 

Verdiği Eğitimler

 • Ailelere yönelik; Anneler evde temsilci terapist !! (Uygulayıcı Eğitimi  10 seans)
 • Uzmanlara Yönelik; Nasıl Çocuk Psikoterapisti olurum? (Uygulayıcı Eğitim 4 modülden oluşmaktadır)
 • Bütüncül Perspektiften Oyun Terapisi Eğitimi

Üyesi Olduğu Dernekler

 • Projektif Testler Eğitimi                                                                                  
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Oyun Terapileri Derneği
 • Çocuk Akıl Ruh Sağlığı Derneğiz
 • Türk Psikanaliz Derneği
Afife Selvitopu Kişisel Web Sitesi - Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. İzinsiz olarak hiç bir yazı ve fotoğraf kopyalanamaz. - 360 Profesoru