Zeka Ve Gelişim Testleri

Peabody Resim-Kelime Testi

2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır. Test, çocuktan, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup numarasını söylemesi ya da resmi göstermesi istenerek uygulanır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre bebeğin gelişimi değerlendirilir. Belli davranışların varlığına ya da yokluğuna bakılarak uygulanan bir testtir. Test sonucunda bebeğin gelişim yaşı ve zeka yaşı belirlenir.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanarak görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamak- tadır. 9 geometrik şeklin kopya edilmesi şeklinde uygulanan test, öğrenme bozukluğu tanısında, görsel algılama bozukluğunu ve organik yönlü belirlemek için uygundur.

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algı,organizasyon ve el göz koordinasyonunu değerlendirmeyi amaçlar. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve Perfor- mans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçeklerde çocuğun, kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Testin alt bölümlerine bakılarak çocuğun yaşına uygun düzeyde, hangi alanlarda desteğe ihtiyacı var, çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılması gerekenler, izlenmesi gereken yol ailenin de desteği ile oluşturulur.

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi 7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.

DENVER – II Gelişim Tarama Testi

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da ev gözlemlerini içeren bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz bakım becerileri ölçülür.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin yaşına uygunluğunu değerlendirmel normal ve anormali erken saptamaya yardımcı olan bir gelişim estidir.

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

0 – 6 yaş arası çocukları bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım ve fiziksel gelişim açısından değerlendirir. Ev ziyaretleri, bireysel etkinlik ve geliştirilmesi gereken alanlarına ait çalışma programı ve yönlendirmeyi kapsar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaş ile 6 – 0 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçla- maktadır

PROJEKTİF TESTLER

Projektif testler, çocuk ve gencin dünyayı algılayış biçimi, içsel süreçleri,problemle başa çıkma becerileri, hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Projektif testlerde çocuktan yapması istenen şeyler, resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış öyküleri tamamlaması, belli resimlere uygun öyküler anlatması üzerine kuruludur. Problem durumlarında esneme töleransı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler arasındadır.

Uzman bu çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir örüntü oluşturur. Bu örüntüye göre; çocuğa özel ve aile ile işbirliği içinde terapi süreci planlanır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

Üzerinde resimler bulunan 10 karttan oluşan projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri ile ilişkilendiriş biçimi ve onların sembolik anlamları yorumlanır.

TAT (Tematik Algı Testi)

9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Yarım bırakılmış öyküleri çocuğun tamamlaması şeklinde uygulanır. Çocuğun kişilik komplekslerinin,çatışmalarının,ebeveynle ilişkisinin saptanmasını amaçlamaktadır..

Draw a Person (Bir İnsan Çiz)

Bireyin kendini algılayış biçimi,kendini dünya da konumlandırışı,beden imajı,çatışmaları ve baş etme süreçlerini değerlendirebilmek amacıyla uygulanan projektif bir testtir.

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

Şimdi Randevu Alın

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bana iletmek istediğiniz soruları iletebilir ve randevu oluşturabilirsiniz.

Afife Selvitopu Kişisel Web Sitesi - Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. İzinsiz olarak hiç bir yazı ve fotoğraf kopyalanamaz. - 360 Profesoru